Den effektivaste insatsen

är den tidigaste

stående-lans-urklippt-1_transparent