Pulverlansen på Skånsk brandskyddsdag

Intressanta möten och seminarier om lärande, statistik och innovation inom räddningstjänsten.

Stundtals var hallen närmast tom, alla lyssnade på föreläsningarna, andra tillfällen gick halsen torr. Jag valde själv att delta på två föreläsningar och när jag återvände till montern var många foldrar tagna och godisskålen tom, eller en ensam svensk godis kvar, givetvis. Nu hoppas jag att man inte väntar för länge med att lägga sin order.

Mina reflektioner kring föreläsningarna.
Ämnet: ”Lärande inom räddningstjänsten” med MSBs ordförande Dan Eliasson och ”Nästa generations förebyggande för bostadsbränder 2.0” med Brandskyddsföreningen.

Det första ämnet landade i frågor om ledning och samverkan MSB och räddningstjänsterna emellan. Frågan var ”är lärandet inom räddningstjänst dåligt?” En följdfråga var ska det styras upp mer centralt? Svaret man ville förmedla var att man framför allt tror på ökad samverkan mellan kommuner och en ledning från MSB. Jag uppfattade också att det fortfarande delvis är en fråga, medvetet provocerande kanske. I något särskilt fall ett påstående där man upplever en sen respons från räddningstjänsten men samtidigt en fråga om det är så generellt. Min uppfattning är att Räddningstjänsten lär sig och kan genomgå förändring, men tar också tid på sig. Det behöver inte vara så konstigt. Först måste man ha med sig att förändringar över lag är besvärliga, det ligger i människans natur. Räddningstjänst måste dessutom verifiera att nya koncept resulterar i ökad räddningsförmåga och inte större risker. Sedan ska nya metoder och taktik integreras i befintliga inarbetade rutiner vilket tar tid att öva in och lära om innan man skapat ett säkert beteende som man känner sig trygg i att använda skarpt. Det skulle kunna snabbas på om tester och studier gjordes centralt för att svara för verifiering av nya koncept och lägga upp ny utbildning.

En viktig orsak till att räddningstjänsten ”inte lär sig av sina misstag” är att rutinerna kring återförandet av erfarenhet fortfarande är ganska dåliga. Att samla in värdefulla data i insatsrapporter både från lyckade och mindre lyckade insatser behövs för att kunna förstå den problematik vi ställs inför, vad som orsakat det och hur vi kan undvika det framöver. Statistiken visar att hela 40% av bränderna har okänd anledning. Det är också av vikt hur dessa fylls i så att faktan är riktig och relevant. Det här var ett återkommande ämne för båda seminarierna. Statistiken visar ändå att vi blir bättre på att fylla i våra insatsrapporter.

Statistiken som visar skador till följd av brand i byggnad är intressant. Enligt talare för Brandskyddsföreningen så dör ca 100personer i bränder varje år i Sverige. Det som var nytt och slående för mig var att hela 20% av dessa, enligt talaren omkom som en följd av att man valt att använda sin handbrandsläckare istället för att utrymma! (Jag har sökt i statistiken men inte lyckats verifiera dessa siffror tyvärr). Brandförloppet är så snabbt och brandgaserna så giftiga att man lätt missbedömer sin förmåga att göra en insats med handbrandsläckare. HÄR kan Pulverlansen alltså spela en viktig roll och rädda liv även på användaren av handbrandsläckare som tidigare försökt göra en invändig insats men nu med Pulverlansen kan göra den från en säker plats utanför byggnaden!

Innovation inom räddningstjänst är mitt område och något jag kommer skriva mer om framöver. Det finns många utmaningar och jag tror att jag genomgått de flesta av dem genom det här projektet. Den största orsakerna är att marknaden är för liten och det har flera följdeffekter. Möjligheten att prova sin brandprodukt i realistiska miljöer är en annan. Myndigheterna har insett att innovationstakten inom räddningstjänst är lägre än inom andra branscher och därför har man tillsatt olika projekt för att stödja innovation. Mycket är bra men samtidigt behövts en bättre förståelse för innovationsprocessen och en viss omvärldsanalys för att inse varför innovation är särskilt problematisk för räddningstjänsten i Sverige, och vad som därför måste till. Kan man få ordning på det så finns det mycket modern teknik som skulle kunna göra brandbekämpning och räddning mer effektivt. Jag har flera idéer jag gärna skulle gå vidare med men då måste först Pulverlansen betala sig. Så vill du stödja en av få erfarna innovatörer som vill jobba vidare med innovationer inom svensk räddningstjänst och samhällsskydd, så införskaffa Pulverlansen.

Daniel Abrahamsson
Smartish