DSC 3952 640x321 - Forskningsprojekt om intraprenörskap för effektivare insatser av räddningstjänsten.

Forskningsprojekt om intraprenörskap för effektivare insatser av räddningstjänsten.

Nyligen blev jag intervjuad av en forskare på Stockholms Universitet. I en studie kring innovationer skapade av medarbetare inom räddningstjänsten. Syftet är att identifiera hur de interna innovationerna i Räddningstjänsten kan ges stöd för att förnya sektorn.

I våras gjorde jag mitt första offentliga framträdande med Pulverlansen på Winguard’s event i Linköpings flygvapenmuseum. Då var produkten precis på väg att produceras. Winguard är ett svar på den ”innovationsmekanism” som MSB startade för ett par år sedan i syfte att främja den eftersatta innovationstakten inom räddningstjänsten. Man noterade att en del av de innovationer som presenteras på olika event skapar en särskild trovärdighet och intresse hos publiken. Det verkar hänga samman med uppfinnarnas bakgrund från räddningstjänsten. Därför initierades en studie kring dessa fall av innovationer. Pulverlansen är ett sådant fall. Därför ville de höra mer om mina erfarenheter kring skapandet, hur Pulverlansen uppkom och vad som hänt längs vägen fram till idag.

DSC 3952 300x199 - Forskningsprojekt om intraprenörskap för effektivare insatser av räddningstjänsten.

Tanken med att ta fram Pulverlansen uppkom utifrån ett tydligt växande behov inom räddningstjänsten, tillsammans med ett eget skaparintresse både som brandman och produktdesigner. Då (för ca 3år sedan) fanns endast DIY versioner på några stationer som har tillgång till egna resurser, men det fanns inget tillgängligt på marknaden. Mitt mål var då att ta fram en väl utvecklad produkt och göra den tillgänglig för alla. Resan har varit längre än väntat, har tagit flera oväntade vändningar och omtag men har fortsatt. Det har inneburit mycket egna insatser, dels finansiellt men än mer i tid, tålamod och envishet. Många lärdomar är dragna längst vägen. Att jag är brandman själv skapar naturligtvis ett förtroende för produkten, det tycker jag inte är så konstigt. Som innovatör inom räddningstjänsten har jag blivit varmt mottagen i en öppen och behaglig atmosfär och intresse att stödja där det går. Det är känslan jag tar bär med mig. Men samtidigt är det en helt annan femma att driva ett företag på en innovation inom räddningstjänsten. Här möter många stora hinder och jag har inte svårt att se varför innovationstakten är låg. Hade mitt intresse endast varit affärer så hade projektet aldrig överlevt. Det som drivit mig vidare är mitt intresse för brand, tron på Pulverlansens särskilda egenskaper och den potentiellt stora nyttan som jag ser att metodiken kan ha för ett ökat samhällsskydd vid byggnadsbränder. Mitt hopp är att det arbete jag lagt ner ska få bidra till det.

Projektet genomförs av forskare från SBS (Stockholm Business school) och finansieras av FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) i samverkan inom Stiftelsen IMIT.

Intraprenörskap = entreprenörskap men inom en verksamhet.

Bilden visar den första prototypen.

Pulverlansen på Skånsk brandskyddsdag

Intressanta möten och seminarier om lärande, statistik och innovation inom räddningstjänsten.

Stundtals var hallen närmast tom, alla lyssnade på föreläsningarna, andra tillfällen gick halsen torr. Jag valde själv att delta på två föreläsningar och när jag återvände till montern var många foldrar tagna och godisskålen tom, eller en ensam svensk godis kvar, givetvis. Nu hoppas jag att man inte väntar för länge med att lägga sin order.

Mina reflektioner kring föreläsningarna.
Ämnet: ”Lärande inom räddningstjänsten” med MSBs ordförande Dan Eliasson och ”Nästa generations förebyggande för bostadsbränder 2.0” med Brandskyddsföreningen.

Det första ämnet landade i frågor om ledning och samverkan MSB och räddningstjänsterna emellan. Frågan var ”är lärandet inom räddningstjänst dåligt?” En följdfråga var ska det styras upp mer centralt? Svaret man ville förmedla var att man framför allt tror på ökad samverkan mellan kommuner och en ledning från MSB. Jag uppfattade också att det fortfarande delvis är en fråga, medvetet provocerande kanske. I något särskilt fall ett påstående där man upplever en sen respons från räddningstjänsten men samtidigt en fråga om det är så generellt. Min uppfattning är att Räddningstjänsten lär sig och kan genomgå förändring, men tar också tid på sig. Det behöver inte vara så konstigt. Först måste man ha med sig att förändringar över lag är besvärliga, det ligger i människans natur. Räddningstjänst måste dessutom verifiera att nya koncept resulterar i ökad räddningsförmåga och inte större risker. Sedan ska nya metoder och taktik integreras i befintliga inarbetade rutiner vilket tar tid att öva in och lära om innan man skapat ett säkert beteende som man känner sig trygg i att använda skarpt. Det skulle kunna snabbas på om tester och studier gjordes centralt för att svara för verifiering av nya koncept och lägga upp ny utbildning.

En viktig orsak till att räddningstjänsten ”inte lär sig av sina misstag” är att rutinerna kring återförandet av erfarenhet fortfarande är ganska dåliga. Att samla in värdefulla data i insatsrapporter både från lyckade och mindre lyckade insatser behövs för att kunna förstå den problematik vi ställs inför, vad som orsakat det och hur vi kan undvika det framöver. Statistiken visar att hela 40% av bränderna har okänd anledning. Det är också av vikt hur dessa fylls i så att faktan är riktig och relevant. Det här var ett återkommande ämne för båda seminarierna. Statistiken visar ändå att vi blir bättre på att fylla i våra insatsrapporter.

Statistiken som visar skador till följd av brand i byggnad är intressant. Enligt talare för Brandskyddsföreningen så dör ca 100personer i bränder varje år i Sverige. Det som var nytt och slående för mig var att hela 20% av dessa, enligt talaren omkom som en följd av att man valt att använda sin handbrandsläckare istället för att utrymma! (Jag har sökt i statistiken men inte lyckats verifiera dessa siffror tyvärr). Brandförloppet är så snabbt och brandgaserna så giftiga att man lätt missbedömer sin förmåga att göra en insats med handbrandsläckare. HÄR kan Pulverlansen alltså spela en viktig roll och rädda liv även på användaren av handbrandsläckare som tidigare försökt göra en invändig insats men nu med Pulverlansen kan göra den från en säker plats utanför byggnaden!

Innovation inom räddningstjänst är mitt område och något jag kommer skriva mer om framöver. Det finns många utmaningar och jag tror att jag genomgått de flesta av dem genom det här projektet. Den största orsakerna är att marknaden är för liten och det har flera följdeffekter. Möjligheten att prova sin brandprodukt i realistiska miljöer är en annan. Myndigheterna har insett att innovationstakten inom räddningstjänst är lägre än inom andra branscher och därför har man tillsatt olika projekt för att stödja innovation. Mycket är bra men samtidigt behövts en bättre förståelse för innovationsprocessen och en viss omvärldsanalys för att inse varför innovation är särskilt problematisk för räddningstjänsten i Sverige, och vad som därför måste till. Kan man få ordning på det så finns det mycket modern teknik som skulle kunna göra brandbekämpning och räddning mer effektivt. Jag har flera idéer jag gärna skulle gå vidare med men då måste först Pulverlansen betala sig. Så vill du stödja en av få erfarna innovatörer som vill jobba vidare med innovationer inom svensk räddningstjänst och samhällsskydd, så införskaffa Pulverlansen.

Daniel Abrahamsson
Smartish

Första leveransen av Pulverlansen är gjord till Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Jag är mycket tacksam för det härliga gäng brandmän som bjudit in mig till att testa produkten tillsammans med dem på deras övningsanläggningar. Nu har de köpt ett set med två originalet och två långa bredstrålande pulverlansar. Jag önskar dem många lyckade insatser framöver med Pulverlansen.

DSC 5445 845x321 - Första pulverlansarna är monterade och redo för leverans

Första pulverlansarna är monterade och redo för leverans

Väldesignade kvalitetskomponenter är uppradade och redo för en omsorgsfull montering.

DSC 5451 300x199 - Första pulverlansarna är monterade och redo för leverans
DSC 5445 300x199 - Första pulverlansarna är monterade och redo för leverans

Pulverlansen är nu LANSERAD! IFIC Revinge 2018

Den färdiga produkten visades upp på International Firefighter Instructor Conference som i år hölls på MSB i Revinge och kan därmed förklaras lans-erad!

Jag (Daniel Abrahamsson) och Pulverlansen deltog på IFIC i Revinge. Där fick vi lyssna till intressanta talare från hela världen som berättade om sin utmaningar med bränder. Allt från skyskrapor i Honkong där upp till 14pers kan dela på ett rum till hur partikelacceleratorer 100m under jordskorpan skyddas mot brand i CERN. Allt var mycket intressant och jag måste tacka alla härliga personligheter från hela världen som jag fått träffa, jag hoppas att vi får träffas igen! Forskning och utveckling inom brand är fortfarande ung men mycket händer nu, förhoppningsvis får Pulverlansen vara med och forma nästa era.

Det är tid att lämna brandgaserna bakom oss och använda ordet brandrök framöver (där de brännbara gaser bara en av komponenterna), det tror jag att alla var enade om.

Westervik 247

Nästa vecka 15-16 maj ställer jag ut Pulverlansen för första gången på Westervik 24-7 mässan. Det kom lite snabbt på men det ska bli roligt och spännande att delta! Kom förbi monter 35 och bekanta dig med Pulverlansen.

Pulverlansen använd i skarpt läge för första gången!

Räddningstjänsten i Mullsjö har sedan ett drygt år tillbaka fått utrusta sin FIP med en prototyp av Pulverlansen och nu är den använd i en radhusbrand med enastående resultat!
Ägaren till fastigheten försökte släcka branden med en pulversläckare men den fräna brandgaserna tvingade ägaren att utrymma innan släckaren blev tömd.

EN förbipasserande gjorde ytterligare ett försök att ta sig in för att tömma resten av släckaren men också denna person fick snabbt retirera utan att komma tillräckligt nära. När FIP fordonet anländer ser SL lågor genom fönstret till köket, han borrar sig in genom fönsterkarmen och tömmer en 12kg pulversläckare med hjälp av Pulverlansen. När rökdykarna sedan kommer in kan de konstatera att branden är släckt!

Win guard konferensen i Linköping.

Win guard är precis vad Svensk räddningstjänst behöver idag och det är också vad Smartish jobbar för – Att främja innovation inom svenskt samhällsskydd! Det var troligtvis den bästa konferensen jag deltagit i och fick även chansen att för första gången offentligt presentera Pulverlansen. Det var många glada miner efter konferensen och det kördes kommentarer som “Man går här ifrån med ett leende på läpparna, jag tror att allt som presenterades var intressant”. Och det var det. Tack vare engagerade människor likt dem i Winguardgruppen och alla som deltagit i konferensen på något sätt så vågar jag lova att svenskt samhällsskydd kommer se en stor positiv förändring inom de kommande åren!

Pulverlansen testas i flera omgångar av RTOS Skövde och Mariestad.

Det var två fantastiskt roliga och trevliga besök på dessa räddningstjänster där jag presenterade Pulverlansen och diskuterade kring den omedelbara åtgärden för att sedan låta testa utrustningen på deras övningsfält. De var mycket nöjda med resultaten och tyckte att Pulverlansen lyckats att lösa de problem som de känt av med konkurrerande lösningar.

Pulverlansen under utveckling

Under 2016 beslutade jag, Daniel Abrahamsson att jag skulle satsa på att ta fram Pulverlansen. Första varma testet utfördes av Skövde Räddningstjänst, en container och branden släcktes ned till bara glöden. Senare testades den på räddningsskolan i Borås, då i en simulerad garagebrand med bil i container. En brand som är väldigt svårsläckt men en temperatursänkning mättes från 590 grader ner till 200 grader! I ett partytält om 35kvm (vilket motsvarar ett modernt öppet vardagsrum) uppställt på min egen tomt så utförde ett 30-tal kalla tester för att optimera strålbild, kastlängd och flöde. Pulverlansen är Designskyddad och varumärkesskyddad. och efter två års utveckling är det nu dags för Lansering under sommaren 2018.