brinnovation och pulverlansen 2 539x321 - Pulverlansen to the finals of Brinnovation!!

Pulverlansen to the finals of Brinnovation!!Pulverlansen has been selected to the finals of the Innovation contest – Brinnovation!!

Brinnovation is an idea – and innovation contest for “future fire safety” organized by the Swedish Fire Protection Association. The theme is “Fire in homes” and out of over 80 entries is Pulverlansen among the top three finalists that now will get the chance to pitch for the win at the BRAND (FIRE) conference in Stockholm 21maj.

I am honoured to be nominated in this contest by a professional jury, not only because of a promising business but because they believe in the product’s ability to save buildings and lives from fire.

The award ceremony will take place at a gala dinner in the town Hall, the 22maj in connection with the fire protection association is celebrating its 100års anniversary.

Read more about the competition on https://www.brinnovation.se/A day to remember!

Pulverlansen nominated as the second best innovation within fire safety. Receiving the price at a Gala dinner in Blå Hallen, Stockholm City Hall. This is where the Nobel price is also handed out. Thanks to everyone who have supported me on my journey.

img 2759 1 1030x1030 - A day to remember!
Testrapport Pulverlansen ERIA projeket Revinge pdf - Test report Room fire and Backdraft

Test report Room fire and Backdraft

Happy New Year Pulverlansen 845x321 - Happy new year

Happy new year

2018 – The year when The Swedish Powderlance was introduced to the Swedish Fire service. Nearly 40 lances is now out there. The year ended with a number of tests in Revinge. The result showed the ability to successfully reach and prevent a room fire from growing by attacking even though an open window. That technique is important also when using powder and what to aim for to gain the better result. And finally that powder is capable of preventing a backdraft. More about this in 2019. This new year I hope for more fire services and other first responders to find the potential in using Pulverlansen in early fire fighting and together contribute to the development of the method. I like to thank all of you that have supported and invested in Pulverlansen during this most important first year! And I wish you all heroes out there a Happy New Year!

stor order 845x321 - Jönköping och Sundsvall satsar på Pulverlansen!

Jönköping och Sundsvall satsar på Pulverlansen!

Jönköpings räddningstjänst utrustar sina bilar med Pulverlansen! Den största ordern hittills ska stärka första insatsperson i hela kommunen. Även Sundsvall följer samma linje och satsar på Pulverlansen.

Scaled tests with “The Box” First try

To perform tests i a scaled environment can be a good way to validate an idea before going full scale. It often gives a better overview and is easy to repeat. This is the first try to use “The Box” In this try we evaluate the setup itself and if it is posible to scale the amount of powder in relation to the smaller volume to achive some interesting results. We also try a method for verifying the effect of the distribution of the powder using many small fire sources spread out in the volume

packeterad pulverlans 1 845x321 - Intresse för Pulverlansen

Intresse för Pulverlansen

Räddningstjänsten visar intresse för Pulverlansen. Trots köpstopp till följd av de många skogsbränderna i Sverige den här sommaren så har leveranser gjorts till Storgöteborg, Kalmar, Västervik och Jönköping. Tack för ert visade förtroende för produkten! Det finns ett fåtal “special edition” kvar med hårdanodiserat rör. Passa på att skaffa ditt exemplar nu för att få en riktigt slitstark ytfinish!

Den här metoden att släcka bränder kräver inte att man är brandman, det viktiga är att vara tidigt på plats. Det är en säkrare metod än att använda traditionella handbrandsläckare eftersom att du kan använda den utanför byggnaden och inte behöver ta dig nära branden. Alla verksamheter och företag som vill kunna skydda sina byggnader genom att själva kunna göra en betydande insats i väntan på räddningstjänsten skulle dra nytta av Pulverlansen. Är du intresserad så ta kontakt: info@smartish.se

Swedish Fire services has shown interest of the Swedish Powderlance “Pulverlansen”. Despite the economical restrictions followed by the wild fires in Sweden this summer deliveries has been made to Gothenburg, Kalmar, Jönköping och Västervik. Thanks for your trust! There are a few ”special edition” versions with hard anodised pipes left. Go ahead and try this product now to gain a truly wear resistant version! 

This method of fire extinguishing is useful not only for fire services but for any one that arrives early! Any company or operation that want to be able to protect their property in a more secure way while waiting for the fire service to arrive. Interested? Make contact: info@smartish.se

DSC 3952 640x321 - Forskningsprojekt om intraprenörskap för effektivare insatser av räddningstjänsten.

Forskningsprojekt om intraprenörskap för effektivare insatser av räddningstjänsten.

Nyligen blev jag intervjuad av en forskare på Stockholms Universitet. I en studie kring innovationer skapade av medarbetare inom räddningstjänsten. Syftet är att identifiera hur de interna innovationerna i Räddningstjänsten kan ges stöd för att förnya sektorn.

I våras gjorde jag mitt första offentliga framträdande med Pulverlansen på Winguard’s event i Linköpings flygvapenmuseum. Då var produkten precis på väg att produceras. Winguard är ett svar på den ”innovationsmekanism” som MSB startade för ett par år sedan i syfte att främja den eftersatta innovationstakten inom räddningstjänsten. Man noterade att en del av de innovationer som presenteras på olika event skapar en särskild trovärdighet och intresse hos publiken. Det verkar hänga samman med uppfinnarnas bakgrund från räddningstjänsten. Därför initierades en studie kring dessa fall av innovationer. Pulverlansen är ett sådant fall. Därför ville de höra mer om mina erfarenheter kring skapandet, hur Pulverlansen uppkom och vad som hänt längs vägen fram till idag.

DSC 3952 300x199 - Forskningsprojekt om intraprenörskap för effektivare insatser av räddningstjänsten.

Tanken med att ta fram Pulverlansen uppkom utifrån ett tydligt växande behov inom räddningstjänsten, tillsammans med ett eget skaparintresse både som brandman och produktdesigner. Då (för ca 3år sedan) fanns endast DIY versioner på några stationer som har tillgång till egna resurser, men det fanns inget tillgängligt på marknaden. Mitt mål var då att ta fram en väl utvecklad produkt och göra den tillgänglig för alla. Resan har varit längre än väntat, har tagit flera oväntade vändningar och omtag men har fortsatt. Det har inneburit mycket egna insatser, dels finansiellt men än mer i tid, tålamod och envishet. Många lärdomar är dragna längst vägen. Att jag är brandman själv skapar naturligtvis ett förtroende för produkten, det tycker jag inte är så konstigt. Som innovatör inom räddningstjänsten har jag blivit varmt mottagen i en öppen och behaglig atmosfär och intresse att stödja där det går. Det är känslan jag tar bär med mig. Men samtidigt är det en helt annan femma att driva ett företag på en innovation inom räddningstjänsten. Här möter många stora hinder och jag har inte svårt att se varför innovationstakten är låg. Hade mitt intresse endast varit affärer så hade projektet aldrig överlevt. Det som drivit mig vidare är mitt intresse för brand, tron på Pulverlansens särskilda egenskaper och den potentiellt stora nyttan som jag ser att metodiken kan ha för ett ökat samhällsskydd vid byggnadsbränder. Mitt hopp är att det arbete jag lagt ner ska få bidra till det.

Projektet genomförs av forskare från SBS (Stockholm Business school) och finansieras av FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) i samverkan inom Stiftelsen IMIT.

Intraprenörskap = entreprenörskap men inom en verksamhet.

Bilden visar den första prototypen.

Pulverlansen på Skånsk brandskyddsdag

Intressanta möten och seminarier om lärande, statistik och innovation inom räddningstjänsten.

Stundtals var hallen närmast tom, alla lyssnade på föreläsningarna, andra tillfällen gick halsen torr. Jag valde själv att delta på två föreläsningar och när jag återvände till montern var många foldrar tagna och godisskålen tom, eller en ensam svensk godis kvar, givetvis. Nu hoppas jag att man inte väntar för länge med att lägga sin order.

Mina reflektioner kring föreläsningarna.
Ämnet: ”Lärande inom räddningstjänsten” med MSBs ordförande Dan Eliasson och ”Nästa generations förebyggande för bostadsbränder 2.0” med Brandskyddsföreningen.

Det första ämnet landade i frågor om ledning och samverkan MSB och räddningstjänsterna emellan. Frågan var ”är lärandet inom räddningstjänst dåligt?” En följdfråga var ska det styras upp mer centralt? Svaret man ville förmedla var att man framför allt tror på ökad samverkan mellan kommuner och en ledning från MSB. Jag uppfattade också att det fortfarande delvis är en fråga, medvetet provocerande kanske. I något särskilt fall ett påstående där man upplever en sen respons från räddningstjänsten men samtidigt en fråga om det är så generellt. Min uppfattning är att Räddningstjänsten lär sig och kan genomgå förändring, men tar också tid på sig. Det behöver inte vara så konstigt. Först måste man ha med sig att förändringar över lag är besvärliga, det ligger i människans natur. Räddningstjänst måste dessutom verifiera att nya koncept resulterar i ökad räddningsförmåga och inte större risker. Sedan ska nya metoder och taktik integreras i befintliga inarbetade rutiner vilket tar tid att öva in och lära om innan man skapat ett säkert beteende som man känner sig trygg i att använda skarpt. Det skulle kunna snabbas på om tester och studier gjordes centralt för att svara för verifiering av nya koncept och lägga upp ny utbildning.

En viktig orsak till att räddningstjänsten ”inte lär sig av sina misstag” är att rutinerna kring återförandet av erfarenhet fortfarande är ganska dåliga. Att samla in värdefulla data i insatsrapporter både från lyckade och mindre lyckade insatser behövs för att kunna förstå den problematik vi ställs inför, vad som orsakat det och hur vi kan undvika det framöver. Statistiken visar att hela 40% av bränderna har okänd anledning. Det är också av vikt hur dessa fylls i så att faktan är riktig och relevant. Det här var ett återkommande ämne för båda seminarierna. Statistiken visar ändå att vi blir bättre på att fylla i våra insatsrapporter.

Statistiken som visar skador till följd av brand i byggnad är intressant. Enligt talare för Brandskyddsföreningen så dör ca 100personer i bränder varje år i Sverige. Det som var nytt och slående för mig var att hela 20% av dessa, enligt talaren omkom som en följd av att man valt att använda sin handbrandsläckare istället för att utrymma! (Jag har sökt i statistiken men inte lyckats verifiera dessa siffror tyvärr). Brandförloppet är så snabbt och brandgaserna så giftiga att man lätt missbedömer sin förmåga att göra en insats med handbrandsläckare. HÄR kan Pulverlansen alltså spela en viktig roll och rädda liv även på användaren av handbrandsläckare som tidigare försökt göra en invändig insats men nu med Pulverlansen kan göra den från en säker plats utanför byggnaden!

Innovation inom räddningstjänst är mitt område och något jag kommer skriva mer om framöver. Det finns många utmaningar och jag tror att jag genomgått de flesta av dem genom det här projektet. Den största orsakerna är att marknaden är för liten och det har flera följdeffekter. Möjligheten att prova sin brandprodukt i realistiska miljöer är en annan. Myndigheterna har insett att innovationstakten inom räddningstjänst är lägre än inom andra branscher och därför har man tillsatt olika projekt för att stödja innovation. Mycket är bra men samtidigt behövts en bättre förståelse för innovationsprocessen och en viss omvärldsanalys för att inse varför innovation är särskilt problematisk för räddningstjänsten i Sverige, och vad som därför måste till. Kan man få ordning på det så finns det mycket modern teknik som skulle kunna göra brandbekämpning och räddning mer effektivt. Jag har flera idéer jag gärna skulle gå vidare med men då måste först Pulverlansen betala sig. Så vill du stödja en av få erfarna innovatörer som vill jobba vidare med innovationer inom svensk räddningstjänst och samhällsskydd, så införskaffa Pulverlansen.

Daniel Abrahamsson
Smartish